Purplefield Investments beperkt zich niet tot specifieke sectoren. Zij beoordelen bedrijven op het vertrouwen in het management en deskundigheid. Strategische visie over langere termijn is een van de belangrijkste criteria waar Purplefield Investments bedrijven op selecteert.